Yönetim Taahhüdü

ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU kalite politikası, personelin tüm uygulama prosedürlerini bilmesi, anlaması ve uygulaması açısından personele bildirilmiştir.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler içinde yer alan;

Personel, kurullar, iç tetkikçiler, sınav yapıcılar, gözetmenler ve uzmanların kararlarını hiç bir kişi veya kuruluşun etkilemesine izin vermeyeceğimizi,

Belgelendirme hizmeti talebinde bulunan tüm kişi ve firmalara eşit ve tarafsiz hizmet vereceğimizi,

ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU yönetici ve personeli ile personel belgelendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişilerle, sektörler arasında sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişkide bulunmayacağımızı,

ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU yöneticisi olarak, olası çıkar çatışmaları durumunda, belgelendirme faaliyetlerinin bağımsızlığına ters düşecek hiçbir davranış sergilemeyeceğimizi,

ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU yöneticisi olarak, hiçbir şekilde belgelendirilen kişi ve çalıştıkları firmalara, belgelendirme hizmetleri konusunda danışmanlık hizmeti vermeyeceğimizi,

Kişi ve çalıştıkları firmalar ile ilgili bilgileri, ilgili kişi ve firmaların yazılı izni olmaksızın 3. taraflara vermeyeceğimi; eğer kanun, yönetmelik ve tebliğ gereği bu bilgilerin verilmesi gerekirse, belgelendirilen kişi ve çalıştıkları firmaların konu ile ilgili bilgilendirileceğini,

Personel belgelendirme faaliyetlerinin, Merkezimizin personeli ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirileceğini,

Belgelendirme Hizmetlerinin ilgili prosedürler çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanmasi ve şikâyetlerin en az düzeyde tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklarin sürekli olarak temin edileceğini ve belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personele, Yönetim Sistemleri ve Personel belgelendirme ile ilgili gerekli iç eğitimlerin düzenli bir şekilde sağlanacağını,

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli mali kaynakların sağlanacağını,

Tüm uygulama ve işlemlerin yürütülmesinde, mevcut akreditasyon, kanun, yönetmelik ve tebliğlerine uyulacağını,

Tüm uygulama ve işlemlerin yürütülmesinde, ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU personeline herhangi bir telkinde bulunmayacağımızı,

ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU olarak beyan ve taahhüt ederim.

Dökümanlar