Politikamız

ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU belgelendirme proseslerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını amaçlamıştır. ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU da tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik ve eşit muamele, belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında ana ilkelerdir. ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU, tüm politika ve prosedürlerini ayrımcılık yapmadan (yaş, ırk, cinsiyet vs.) hazırlamış olup, mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara hizmet sağlar.

İlgili Ulusal Yeterliliklerden personel belgesi almak üzere ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞUNA başvuran adayların başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine kadar uygulanacak esasları belirler.

Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞUNDA yürütülen faaliyetler ile ilgili tarafların katıldığı sürekli iyileştirme için her türlü metot geliştirilecektir. ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞUNUN politikalari ve prosedürleri ile bunların uygulanması, bütün adaylar için adil ve tarafsızdır, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardın ve İlgili Ulusal Yeterliliklerde aranılan belgelendirme kriterleri ile ilgili bütün prosedürler ve mevzuat şartlarıyla uyumludur. Bu politikanın sürdürülmesi, ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞUNUN organizasyon yapısına dâhil olan herkesin sorumluluğundadır. ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU, bu standartta belirtilenlerin dışında, başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürler uygulamamaktadır. ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU, taahhüt ettigi işleri zamanında ve planlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU, mali yapısı buna uygundur. Gerekli hallerde kuruluşun içinde bulundugu Oda olanaklarından maddi destek alınabileceği aynı işletme yetkililerince beyan edilmiştir.

ADANA SANAYİ ODASI BELGELENDİRME KURULUŞU, kalite politikası, personelin tüm uygulama prosedürlerini bilmesi, anlaması ve uygulaması açısından personele bildirilmiştir.

Dökümanlar