İtiraz/Şikayet

İtirazlar

İtirazlar; başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş kişiler tarafından itiraz formu ile yapılabilir.

İtiraza konu olabilecek durumlar aşagıda sıralanmıştır;

Başvuru koşullarına uygunluk,

Sınav süreçleri,

Sınav sonuçları ve belgelendirme kararları,

Gözetim ve yeniden belgelendirme sonrasında alınan kararlar,

Belgenin iptal edilmesi ve askıya alınmasi ile ilgili alınan kararlar.

İtirazlar, İtiraz Formu ile alınır. İtirazlar için tüm iletişim kanalları kullanılabilir. Ancak isimsiz ve imzasız itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Kararlara itiraz, sonuçlar açıklandıktan sonra iki gün içerisinde yapılır. İtirazların sonucu en geç üç gün içinde sonuçlandırılır ve ilgili kişiye bildirilir. İtirazlar Merkez'e ulaştığında Sekreter tarafindan Gelen Evrak Defteri'ne kaydedilir. Sınav sırasında, sınavla ilgili süreç veya sonuçlara yapılan itirazlar, sınav sırasında görevli Sınav Yapıcı ya da Merkez personeline yapılır. Gerekli inceleme ve değerlendirme hemen yapılarak itiraz formu ile kayıt altına alınır.

İtiraz sahibinin itirazına bir çözüm üretilebilmesi için Kalite Yönetim Temsilcisi gerekli çalismalari yerine getirir. (itiraz sahibi ile görüşmek, sınav yapıcı ile görüşmek, Sınav Hizmetleri Sorumlusu ile görüşmek, itirazın konusuna göre ilgili kişilerle görüşmek vb.) Yapılan bu çalışmalar sonrasında itirazın giderilmesi için oluşturulan çözümün itiraz sahibince uygun görülmesi durumunda itiraz kapatılır.

Oluşturulan çözüm, itiraz sahibinin itirazını gidermez ise ya da Kalite Yönetim Temsilcisinin çözümleyemeyeceği bir durumda, Kuruluş Genel Müdürü ilgili itirazi, İtiraz Kuruluna iletir. İtiraz Kurulunu oluşturan üyeler, adayın sınav sürecindeki değerlendirmelere ve eğitimine, hiçbir şekilde katılmamış olmalıdır.

İtiraz Kurulu konu ile ilgili kayıtları, bulguları inceler. Değerlendirme sonrasında itiraz sahibinin talebi olumlu bulunursa, itiraz sahibinin haklarını koruyacak düzenlemeler kuruluş tarafından yapılır. Değerlendirme sonrasında alınan karar 10 gün içerisinde itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. Yeniden memnuniyetsizlik olması durumunda İtiraz sahibi gerekli hukuki yollara başvurabilir.

Şikâyetler

Şikâyetler; başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişiler dışında, belgelendirilmiş kişilerin çalıştığı kişi/kuruluş veya üçüncü taraflarca yapılabilir.

 

Şikâyete konu olabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır;

Merkez Personelinin belgelendirme işlemleri ile ilgili (başvuru alma, sınav yapma vb) uygunsuz davranışları,

Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,

Belgelendirilmiş kişinin sunduğu hizmet ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bildirilen uygunsuzluklar.

Şikâyetler, Şikâyet Formu ile alınır. İsimsiz ve ıslak imzasız şikâyet başvuruları dikkate alınmaz.

Şikâyetler Merkez'e ulaştıgında Sekreter tarafından Gelen Evrak Defteri'ne kaydedilir ve işleme konur. Şikâyetler, şikâyet konusu Kuruluş Genel Müdürünün dışında olan konularda doğrudan İşletme Müdürü'ne iletilir. Kuruluş Genel Müdürü şikâyet konusunu incelenmek üzere Kalite Yönetim Temsilcisine iletir. Kalite Yönetim Temsilcisi konu ile ilgili kayıtları, bulguları inceler. Değerlendirme sonrasinda şikâyet sahibinin talebi olumlu bulunursa, şikâyet sahibinin haklarını koruyacak düzenlemeler Kalite Yönetim Temsilcisi tarafindan yapılır. Değerlendirme sonrasinda alinan karar 10 gün içerisinde şikâyet sahibine yazılı olarak bildirilir.

Kuruluş Genel Müdürüne yönelik şikâyetler Kalite Yönetim Temsilcisine iletilir. Kalite Yönetim Temsilcisi Şikâyet Kurulunu toplantıya davet eder. Şikâyetler, Şikâyet Kurulu tarafindan çözümlenemezse ya da oluşturulan çözüm, şikâyet sahibinin şikâyetini gidermezse konu Yönetim Kurulu'na iletilir. Şikâyet Kurulunu oluşturan üyeler, şikâyet eden kişinin sınav sürecindeki değerlendirilmesine, eğitimine, hiçbir şekilde katılmamiş ve şikâyete konu olan süreçlerde bulunmamiş olmalıdır.

Dökümanlar

FRM.11.01 İTİRAZ FORMU.pdf
FRM.11.01 İTİRAZ FORMU.pdf

FRM.11.02 ŞİKAYET FORMU.pdf
FRM.11.02 ŞİKAYET FORMU.pdf