Marka /Logo Kullanım

Adana Sanayi Odası Belgelendirme Kuruluşu; logo / marka kullanım şartlarını ve temsil haklarını, adaylar tarafından imzalanmiş olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Logo / Marka kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markası ve Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası ve MYK Yetkilendirme Markası’ndan meydana gelir.

Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markasını kullanan belgelendirilmiş kişiler ve çaliştıkları kuruluşlar markanın kullanımına yönelik belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır. Belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markasının kullanımında, TÜRKAK ve MYK’nin logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür.

Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markası sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir; ürün üzerine ve kişilerin kartvizitlerinde kullanılamaz.

Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markası, belgelendirilmiş kişilerin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markası, aynı doküman üzerinde birden fazla kullanılamaz. Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markasının kullanılacagı dokümanın/ortamın zemininin beyaz olması, aksi durumda markanın beyaz bir fon ile çerçevelenmesi gereklidir.

Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markası, kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir. Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markası kullanıldıgı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne/hizmete ait olmadığı durumlarda, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.

Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markasına ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler web sitesinden temin edilmelidir.

 

Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markasının, belgelendirilmiş kişiler ve onların çalıştıkları kuruluşlar tarafından A4’ ten daha büyük olmayan sarf malzemeleri ile elektronik ortamda kullanılabilecek en büyük ebatı, web sayfasındaki şablonda verilir. Verilen şablon, oranlar sabit kalacak ve markanın okunabilirliği bozulmayacak şekilde küçültülebilir.

A4’ ten daha büyük sarf malzemeleri ve farklı ortam ve ebatlarda kullanım söz konusu olduğunda mutlaka Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşunun yazılı onayı alınmalıdır.

Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markasının kullanıldıgı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo/marka kullanılacaksa, Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Markası bu kuruluşun logosundan/markasından daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.

Dökümanlar