Gözetim Ve Yeniden Belgelendirme

Merkez, asağıdaki durumlarda yeniden belgelendirme sürecini başlatır:

Belge geçerlilik süresi dolduğunda,

Ulusal Yeterlilik, Ulusal ve Uluslararası Standartlarda yeniden belgelendirmeyi gerektirecek değişiklik olmasi durumunda,

· Yeniden belgelendirme sürecinde, Ulusal Yeterlilik, Ulusal ve Uluslararasi Standartlarda belirtilen şartlar uygulanır. Uygulama ve onay süreci ilk belgelendirmedeki gibidir.

· Adana Sanayi Odasi Belgelendirme, Belgelendirme Planlama Sorumlusu ve Kayıt Hizmetlerini de yürüten Sekreter ile birlikte Belge alan kişiler Ulusal Yeterlilikte belirtilen belge geçerlilik süresi içinde izlenmesi sağlar.

· Belge geçerlilik süresinin ortasında (örn.:5 yıl olan sürelerde 2-3 yıl arasında) mesleğinde çalısıp çalişmadiğını belgelendirilmesi istenir. Resmi kayıt (SGK, İşyeri beyani vb.) belgeleri geldiğinde personelin dosyasina eklenir. Belge geçerlilik süresinin sonuna 3 ay kala tekrar Ulusal Yeterlilikte belirtilen asgari mesleğinde çalışmışlığını gösterir belge istenir. Resmi Belgeler(SGK, İş yeri beyani vb.) geldiğinde yeniden belgelendirme işlemlerine başlanır.

· Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Genel Müdürü tarafindan yeniden belgelendirilmesi gereken aday / adaylar listesi imzalanarak onaylandıktan sonra belgelerın basılması amacıyla belirlenen tüm bilgileri belgelendirme kararını takiben 10 iş günü içerisinde MYK’ya ve MYK tarafından belirlenen belge basım merkezine elektronik ortamda bildirir. MYK tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşu Genel Müdürü tarafindan imzalandıktan sonra Belgelendirme Planlama Sorumlusu tarafından Belgelendirme SOZ.02.01 Hizmet Sözleşmesi Formu imzalatılarak adaylara teslim edilir.

· Belge almaya hak kazanmiş adayın belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için Ulusal Yeterlilik, Ulusal ve Uluslararasi Standartlarda belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir.

· Belge sahibi belgenin geçerlilik süresi içerisinde gözetim şartlarını yerine getirmek ve gözetim süresi dolmadan Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Formunu çalistıgı firmaya doldurtarak Merkeze teslim etmek zorundadır.

· Belgelerin kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda; Merkez, kayıtlarında yer alan bilgileri esas alarak yeni belge düzenler. Bu işlem için kişiden, düzenlenecek yeni belge için ücret talep edilir.

· Belgelendirme koşullarında değişlik olmasi durumunda, WEB sitesinden ilgili taraflara duyurulur.

Dökümanlar