Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi Ve İptali

· Belge Kullanım Sözleşmesinde belirtilen kurallara ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine uymayan kişilerin belgelerinin ve gözetim şartlarını yerine getirmeyen kişilerin belgeleri askıya alınır.

· Belgelendirilen kişinin, belgeye uygun olmayan atıflarda bulunması, belgelerin ve markaların veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılmasının tespiti halinde karar vericinin karari ile iptal edilir.

· Sonrasında alınan karar internette yayınlanacaktır. 1(bir) hafta içinde MYK’ya bilgilendirme yapılır. Belgesi iptal edilen belge sahibinden, belge geri istenir. Uygun olduğunda ilave yasal işlemler başlatılacaktır. Bu durum, adayla ile imzalanan sözleşmede de tekrar belirtilmiştir. Belgeyi iptal etme yetkisi; Adana Sanayi Odasi Belgelendirme Kuruluşuna aittir.

· Sekreter, belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine yazılı olarak durumu bildirir ve web sitesinden ilan olunur.

· Belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerinin durumu MYK’ya bildirilir.

· Belgesi askıya alınanlar belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunamazlar.

· Belgesi askıya alınan veya iptal edilen kişi belgesini iki hafta içinde Merkeze teslim etmek zorundadır.

· Belgelendirme programında yapılan değişiklikler belgelendirilmiş personelin, belge geçerlilik süresinde bir degişiklik yapmaz. Ancak yeniden belgelendirme de yapılan değişiklikleri karşılamak durumundadır.

Dökümanlar