Aday Belge Kullanım Sözleşmesi

· Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu ölçütlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

· Belge, Merkezin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu sürece ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkina sahiptir.

· Belgelendirilmiş kişi belgesini hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.

· Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir. Aski sürecine ilişkin durum gerektiğinde Merkez web sayfasında ilan edilebilir.

· Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini/logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

· Kişi, belgelendirmede esas alınan standart ve koşulların gereğini uygulamakla yükümlüdür.

· Kişi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanınmaz.

· Belgesini, Merkezin itibarina zarar verecek şekilde kullanamaz.

· Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

· Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için Merkeze eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

· Belgenin askıya alınmasi ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafindan on beş (15) gün içerisinde Merkeze teslim edilmelidir.

· Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanııi bir dilekçe ile Merkeze bildirmelidir.

· Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir sekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

· Belge, belge sahibi tarafindan ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayinlar ve internet ortamında kullanılabilir.

· Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Dökümanlar