Sınav Kuralları

· Sınavlar, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılır ve değerlendirilir. · Sınavın uygulanmasında, Sınav Yapıcılar Prosedür dokümanlarına göre hareket ederler.

· Kuruluş Belgelendirme Planlama Sorumlusu/Destek Elemanı, içinde sınav soruları ve sınav evrakları bulunan poşet içindeki kapalı zarfı, sınavın başlamasına bir saat kala, Sınav Yapıcıya teslim eder.

· Gezici sınav birimlerinde yapılacak sınavlarda sınav dosyası, sınav yapıcılara özel kurye veya kargo ile iletilir. · Adaylar, sınavın başlamasından 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulunur. · Duyurulan sınav zamanında ve sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava alınmazlar, bu adaylara yeni bir sınav planı yapılmaz, sınav haklarını kullanmış sayıldıkları için yatırdıkları sınav ücretleri geri verilmez.

· Adayların sınava giriş belgeleri kontrol edilir. Sınav Katılımcı Listesine göre yoklamaları alınır. · Adaylar, sınav yapıcının belirttiği tüm kurallara uymak zorundadırlar. · Adayların, sınav evraklarının ilgili kısımlarını doldurmaları ve imzalamaları sağlanır. · Sınavın kuralları, başlama ve bitiş saatleri belirtilir. Sınavda; sınav kurallarına uyulması, cep telefonu, iletişim araçları, ders kitabı, ders notu vb. dokümanların kullanılmamasi gerektiği belirtilir.

· Yazılı sınavlarda, sınav süresince, herhangi bir nedenle sınav salonundan dışarı çıkılmaz. · Sınav Yapıcı, adaylarında göreceği şekilde kapalı zarfı açarak, ilgili sınav evraklarını adaylara dağıtır.

· Adayların sınav sırasında veya sonrasında usulsüzlük, kopya ya da hile yaptıkları veya yapmak üzere girişimde bulundukları tespit edilirse, Sınav Yapıcı tarafindan uyarılır, gerektiğinde sınav bölgesinden uzaklaştırılır, Sınav Kuralsızlık Tespit Formu doldurularak durum kayıt altına alınır.

· Yazılı sınavlarda, doğru seçenek sayısı esastır. Her sorunun bir doğru seçeneği bulunmaktadır. Doğru seçenekler cevap kâgıdına işaretlenir. Her soru için bir seçenek işaretlenir, birden fazla seçenek işaretli ise o soru yanlış olarak kabul edilir. · Yazılı sınavlarda Sınav Yapıcı, adayların cevap kâgıtlarını, sınavın cevap anahtarına uygun olarak sınav sonunda değerlendirir. · Sınav Yapıcı yazılı sınav değerlendirme sonuçlarını o sınava ait ilgili formlara işler, sınavla ilgili tüm belge ve kanıtları toplayarak zarfa koyar, koruma altına alır ve  Belgelendirme Planlama Sorumlusu/Sekretere teslim eder.

· Yazılı sınavlardan sonra, ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen yazılı sınavda başarılı olma ya da olmama ön şartına uygun olan aday, performans sınavına alınır. Bu şartla ilgili olarak Ulusal Yeterliliğin Performans sınavına katılması için, performans ölçme değerlendirme kriterlerine bakılarak karar verilmelidir. · Performans sınavında, sınav türüne göre bir sınav yapıcı aynı anda bir adayı değerlendirir. · Performans sınavında Sınav Yapıcı, adayın gerçekleştirdiği işlemleri izleyerek Performans Kontrol Değerlendirme Tablosuna göre değerlendirir ve sonucu ilgili Ulusal Yeterlilik başarım ölçütlerine göre hazırlanmış olan Performans Kontrol Değerlendirme Tablosu üzerinde işaretler.

· Adayın gerçekleştirdiği işlemlere yönelik sözlü açıklama istenmesi durumunda, değerlendirici, adayın açıklamalarını Kontrol Tablosu üzerinde bulunan boşluğa işler. · Sınav Yapıcı uygulama sınavı değerlendirme sonuçlarını o sınava ait ilgili formlara işler, sınavla ilgili tüm belge ve kanıtları toplayarak zarfa koyar, koruma altına alır ve  Belgelendirme Planlama Sorumlusu/Sekretere teslim eder. · Aday, uygulama sınavında yaka kartını takar. Kendisine verilen Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) malzemelerinden, takımlardan ve ekipmanlardan sorumludur. Sınav başlangıcında teslim aldığı tüm malzeme, takım ve ekipmanları sınav sonunda temiz ve eksiksiz olarak teslim eder. Aday, sınav süresince olası bozulmaları sınav yapıcıya bildirir.

· Sınav Yapıcı ve Belgelendirme Planlama Sorumlusu, Merkez’in politikalarına uygun olarak onay vermesi durumunda, aday, uygulama sınavında kendi özel malzeme, takım, ölçü aleti ve ekipmanlarını kullanabilir. · Aday, uygulama sınavında, Sınav Yapıcının izni olmadan sınav sahasindaki makine ve cihazları kullanamaz. · Uygulama sınavında, sınava ara verme zamanını ve süresini Sınav Yapıcı belirler. · Sınavda adayın başına gelebilecek olası bir kaza durumunda, Sınav Yapıcı ve Belgelendirme Planlama Sorumlusu ve/veya Karar Verici Sınav Kaza Raporu Formu doldurur. · Uygulama sınavında, sınav yönergesine aykırı davranışlarda bulunan aday sınavdan çıkarılır.

· Sınav Yapıcı tarafından yapılan sınavın her aşaması,  Belgelendirme Planlama Sorumlusu/ İç Doğrulayıcı ve Karar Verici tarafindan Iç Doğrulama sürecinden geçirilir. · İç Doğrulayıcı yürüttüğü İç Doğrulama sürecinden sonra, kendisine teslim edilen sınav belgelerini ve topladığı sınav kanıtlarını Personel Belgelendirme Planlama Sorumlusuna teslim eder. · Karar Verici, Personel Belgelendirme Planlama Sorumlusu kendisine teslim ettigi sınav belgelerini ve kanıtlarını inceleyerek adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıp kazanmadığına karar verir. · Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adayların listesi,  Belgelendirme Planlama Sorumlusu tarafından düzenlenir.

Dökümanlar