Gözetim, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin belgesinin geç

Gözetim, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ilgili mesleki yeterliliği sürdürdüğünün tespit edilmesi amacıyla yapılan izleme ve değerlendirme faaliyetleridir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ulusal yeterliliklerde belirtilen gözetim şartlarına uygun olarak gözetim zamanı geldiğinde belge sahiplerinden o meslekte aktif olarak çalışmayı sürdürdüğünü gösterir kanıt ve kayıtları iletmelerini talep ederler. - Belge sahibi istenen kanıt ve kayıtları ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna iletmelidir aksi takdirde kuruluş ilgili belgeyi askıya alma ve iptal etme hakkına sahiptir.Tüm Haberler


22.09.2022 16:25:06
Örnek Haber ve Görselleri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. ...

22.09.2022 15:46:23
Gözetim, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin belgesinin geç

Gözetim, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin belgesinin geçerlilik süresi i ...

22.09.2022 15:45:56
Farklı kuruluşlarda birim birleştirme yapılabilir

 Farklı kuruluşlarda birim birleştirme yapılabilir. Örneğin; İnşaat Boyacısı ulusal yet ...

22.09.2022 15:45:26
Sınav sonuçlarımı ve belge hak edip etmediğimi nereden öğrenebilirim ?

MYK Web Portalındaki “Sorgulama” başlığı altındaki Aday Sorgulama bölüm&uum ...